Ledelse og udvalg

Den øverste myndighed i Trekantområdets Brandvæsen er den nye fælles Beredskabskommission for de 6 kommuner, der varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Derudover nedsættes en bestyrelse bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Bestyrelsen vil kunne varetage selvstændige opgaver vedrørende mere generelle ledelsesbeslutninger af intern karakter og betydning for selskabet samt i øvrigt forberedelse af sager til Beredskabskommissionen.

 

Beredskabskommission

Den fælles beredskabskommission vil bestå af 17 medlemmer. De to største kommuner, Vejle og Kolding, får hver tre medlemmer, mens de øvrige kommuner hver får to poster. Politiet får også plads i kommissionen, mens de frivillige bliver tilbudt observatørstatus.

 

Bestyrelse

Der etableres en bestyrelse for selskabet bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og næstformand i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse. 

 

 

 

 

Denne side er sidst opdateret: 24.08.2018

Borgmestrene i de seks kommuner.

Borgmester Vejle: 
Jens Ejner Christensen
76 81 10 10

Borgmester Billund:
Ib Kristensen
79 72 72 07

Borgmester Kolding:
Jørn Pedersen
79 79 20 00

Borgmester Fredericia:
Jacob Bjerregaard
72 10 71 00

Borgmester Middelfart:
Johannes Lundsfryd Jensen
25 28 41 42

Borgmester Vejen:
Egon Fræhr
79 96 60 04

Beredskabsdirektør

Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen

Beredskabsdirektør

Jarl Vagn Hansen

trekantbrand@trekantbrand.dk