Fyrværkeri

Nye digitale ansøgningsblanketter på fyrværkeriområdet

Ansøgningsskemaer

 

 

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med tre kommunale beredskaber udarbejdet nye ansøgningsblanketter til virksomheder på fyrværkeriområdet. Det skal gøre det enklere at søge tilladelser og godkendelser, idet alle blanketter findes samlet på Virk.dk og skal indsendes på samme måde, uanset om det er det lokale beredskab, Sikkerhedsstyrelsen eller begge myndigheder der skal behandle ansøgningen.

De digitale ansøgningsblanketter på Virk.dk findes her:

Link til ansøgningsblanketterne

De fem ansøgningsblanketter retter sig mod forskellige typer af virksomheder med relation til fyrværkeri. Der findes ansøgnings- og anmeldelsesblanketter til disse formål:

Ansøgning om erhvervelse og overdragelse af fyrværkeri
Denne ansøgning skal behandles af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det kommunale beredskab.

Ansøgning om opbevaring og salg af fyrværkeri
Denne blanket bruges til ansøgning om eller anmeldelse af opbevaring på helårsbasis, opbevaring ved detailsalg samt fjernsalg. Ansøgningen/anmeldelsen skal behandles både af Sikkerhedsstyrelsen og af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det kommunale beredskab.

Ansøgning om professionel anvendelse af fyrværkeri
Denne ansøgning skal bruges ved professionel anvendelse af festfyrværkeri, scenefyrværkeri og konsumfyrværkeri. Ansøgningen skal behandles af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det kommunale beredskab.

Ansøgning om transportklassificeringsattest for fyrværkeri
Denne ansøgning skal behandles af Sikkerhedsstyrelsen.

Ansøgning om virksomhedsgodkendelse for fyrværkeri
Denne ansøgning omfatter virksomhedsgodkendelse til indførsel eller fremstilling af fyrværkeri. Ansøgningen skal behandles af Sikkerhedsstyrelsen.

Denne side er sidst opdateret: 03.03.2016