Store arrangementer for mere end 150 personer

Ansøgning om afvikling af arrangement i bygning, for mere end 150 personer

Hvornår skal der søges

Der skal søges forud for ethvert arrangement, som ikke falder ind under nedenstående undtagelse.

Der skal ikke søges om anvendelse af lokaler, der er godkendt til mere end 150 personer under forudsætning af…

  • at benyttelsen foretages i overensstemmelse med en af brandmyndigheden godkendt pladsfordelingsplan.
  • at pladsfordelingsplanen er ophængt på et, for personerne i lokalet, synligt sted.

 
Kravene i driftsmæssige forskrifter skal samtidig til enhver tid efterleves, hvilket bl.a. omfatter krav om udfyldelse af driftsjournal, samt krav om, at personalet er bekendt med/ instrueret i en godkendt brand- & evakueringsinstruks.

Tilladelse

Tilladelse skal søges, ved at der udfyldes og indsendes et ansøgningsskema (findes i fakta boksen i højre margen) bilagt en pladsfordelingsplan samt en brand- & evakueringsinstruks.

Denne side er sidst opdateret: 14.02.2017