Redningsnumre i Danmark

Langs kysten og ved større søer, vandløb med mere er der i Danmark opsat numre til hjælp for beredskabet.

Redningsnumre

Trekantområdets Brandvæsen dækker mangle kilometer kystlinje samt flere store søer og vandløb. Alle steder hvor der er en masse aktiviteter ved og i vandet. Ved en ulykke kan det tit være meget svært at vide helt præcis hvad stedet hedder og hvordan man skal forklare 112 hvor man skal køre hen med redningskøretøjerne. I Danmark er der etableret et system med grønne redningsnumre som kan være med til at sikre at redningskøretøjerne kommer det rigtige sted hen.
Når du er ved stranden eller søen kik efter de grønne skilte med den hvide tekst. Skiltene står typisk ved tilkørslen eller en evt. P-plads.

Læs mere om Redningsnumre i Danmark

Hvis du vil se et kort med redningsnumrene på kan du se det på Trygfondens side om Livreddere mm.