Dimensioneringsplan 2018

Læs mere om Trekantområdets Brandvæsens risikobaseret dimensionering her.

Den 1. september 2005 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse om Risikobaseret dimensionering af det dansk redningsberedskab. Trekantområdets Brandvæsen har nu fået vores nye RBD - Dimensioneringsplan 2018 godkendt i alle 6 ejer kommuner.

TIDSPLAN

Udarbejdelse af implementeringsplan for Dimensioneringsplan 2018.

1. januar 2019 - 31. december 2019  Nyt fælles dimensioneringsplan 2018 - implementeres.

Hent dimensioneringsplan 2018