Station Lunderskov

Station Lunderskov er en deltidsstation drevet af Trekantområdets Brandvæsen. Du kan på denne side læse mere om stationen.

  • Læs mere om stationen

  • Find os

    Metalvej 2
    6640 Lunderskov

  • Kontaktoplysninger

    Brandstationsleder

    Mikael Leth Schelde
    Mobil: 25 62 55 60
    Mail: stationlunderskov@gmail.com

  • Køretøjer

    Autosprøjte LU MR-1
    Vandtankvogn LU V-1

  • Bemanding

    Holdledere  5
    Brandmænd 13

    Alle deltidsbrandmænd

  • Serviceniveau

    Type: Nærstation

    Afgangstid   5 minutter
    Min. bemanding  1+3

    Link til Serviceplan

  • Besøg på stationen

    Stationsbesøg skal aftales med  Brandstationslederen.

Se også station Lunderskov´s Facebookside