Vandforsyningsplan

Vandforsyningen til brandslukning i fremtiden er beskrevet i Trekantbrands Dimensioneringsplan 2018.

Stabil vandforsyning til brandslukning er afgørende for en effektiv indsats i Trekantbrands dækningsområde. Vi arbejder hele tiden på at optimerer denne kapacitet, både ved at sikre den nødvendige operative kapacitet i form af tankvogne med en kapacitet på ca. 8.000 l til rådighed, men også ved at udvikle og anvende nye og mere effektive metoder til at håndterer brandslukning på, som kræver mindre vand. Vi har i dag godt 2.000 brandhaner i vores dækningsområde - hvoraf dog en del af dem ikke kan leve op til kravet om kapacitet.  På sigt skal en del af de godt 2.000 nuværende brandhaner nedlægges.

Læs mere om den fremtidige vandforsyning til brandslukning i Dimensioneringsplan 2018 - afsnit 4.9 side 50