Afbrænding

Reglerne for afbrænding af haveaffald er forskellige i landzone og byzone.

  • Bor du i byzone kan du gå ud fra, at der hele året er forbud mod afbrænding af haveaffald. Dette gælder også i sommerhusområderne.
  • Bor du i landzone kan kommunen tillade afbrænding af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.

De præcise regler for afbrænding af haveaffald står i din kommunes affaldsregulativ, som du kan finde på kommunens hjemmeside.

Brandvæsnet kan ikke meddele tilladelser til afbrænding af haveaffald eller andet affald, det er alene kommunens miljøafdeling som kan det.

Sankt Hans bål

Sankt Hans aften er ikke det samme uden et bål. Det er derfor den ene gang om året, hvor kommunerne kan tillade afbrænding af haveaffald på dertil egnede pladser. Er det af den ene eller anden grund ikke muligt at afbrænde bålet den aften, er du nødt til at kontakte kommunens miljøafdeling og undersøge muligheden for, at få lov til at brænde det af en anden aften.

Brandsikker Sankthans