Større arrangementer og forsamlingslokaler for mere end 150 personer

 

Hvis du har et eller flere lokaler til mere end 150 personer, vil der være nogle driftsmæssige regler for, hvordan lokalet må benyttes.

Så snart der opholder sig mere end 150 personer i lokalet, skal der på et synligt sted hænge en pladsfordelingsplan som viser, hvordan borde og stole skal stå, hvor flugtvejene er, hvor brandmateriellet er placeret og hvor mange personer, der må være i lokalet. Det er den driftsansvarlige som skal sørge for, at planen er ophængt. Pladsfordelingsplanen skal være godkendt af brandvæsnet. Der kan godt være flere forskellige pladsfordelingsplaner til ét lokale, som angiver forskellige bord- og stoleopstillinger.

Ønsker du at benytte et lokale til mere end 150 personer, som ikke normalt bruges som forsamlingslokale for så mange mennesker, skal du kontakte kommunens byggesagsafdeling.

Nedenfor kan du se en vejledning til, hvordan du laver en pladsfordelingsplan.

Vejledning i ansøgning

formularen nedenfor anvendes i forbindelse med arrangementer generelt.  

Ved ansøgning skal nedenstående vedlægges:  

Forsamlingslokaler og selskabshuse til flere end 150 personer:  

 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder målfast pladsfordelingsplan.

Salgsområder:  

 • Beskrivelse og målfast plan over salgsområdet, herunder placering af salgsboder, servicefaciliteter og friområder samt placering af evt. campingområder, forsamlingslokaler, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

Driftsjournal  

I forbindelse med forsamlingslokaler og selskabshuse til flere end 150 personer, skal den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder drage omsorg for, at der føres end driftsjournal. Driftsjournalen skal udarbejdes og føres i overensstemmelse med Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler og selskabshuse. Se link til Driftsmæssige forskrifter nedenfor. 

Du kan finde en kopi af driftsjournalen her ovenfor. Den skal udskrives og udfyldes af den driftsansvarlige umiddelbart før arrangementet og opbevares min. 3 mdr. efter arrangementet.

Større arrangementer  

Ved større arrangementer skal der udarbejdes en beredskabsplan.  

Denne skal indeholde følgende:  

 • Risikoanalyse og sikkerhedsvurdering.
 • Organisationsplan med arbejds- og ansvarsområder.
 • Kommunikationsforhold og kommandoveje.
 • Personalets kvalifikationer og opgaver.
 • Information og instruktion til personale.
 • Det præhospitale beredskab.
 • Kommunikation med myndigheder.
 • Information til publikum.
 • Alarmerings- og evakueringsplan.
 • Beskrivelse og oversigtsplan af arrangementspladsen.  
 • Beskrivelse og oversigtsplan af området for arrangementet.

Ansøgningsfrister  

Senest 30 dage før arrangementet afvikles, skal formularen udfyldes og fremsendes til Trekantområdets Brandvæsen. Ansøgningen skal vedlægges ovenstående bilag.

Ansøger er ansvarlig for, at de på skemaet angivne oplysninger er korrekte.