Virksomhed/landbrug

Nogle virksomheder og landbrug kan være omfattet af beredskabslovgivningen. Du kan være omfattet, hvis din virksomhed eller landbrug beskæftiger sig med eller har større oplag af brandfarlige produkter såsom:

  • Brandfarlige eller brandbare væsker
  • Gasser (gælder både brandfarlige, brandnærende og inaktive gasser)
  • Uembalerede oplag af korn, foderstoffer, mel, høvlspåner, savsmuld og træpiller
  • Halm

Hvis du beskæftiger dig med nogle af ovenstående produkter, kan det være det lokale beredskab, som skal stille vilkår og meddele dig en brandteknisk tilladelse. I så fald vil du også ofte få besøg af beredskabet ved regelmæssige brandsyn.

Hvis du skal bygge nyt eller bygge om er jeres indgangsvinkel dog den samme, nemlig at du skal sende en ansøgning til din kommunes bygningsmyndighed, som så sørger for at inddrage beredskabet, hvor det er relevant.

Nedenfor kan du finde en række links, som kan være nyttige i forbindelse med brandsikkerhed og drift af din virksomhed eller dit landbrug.