Brandsikker høst

Sådan undgår du markbrande

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i snit til at slukke markbrande over 300 gange. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det knap 800 gange.

Landbrugets rådgivningscenter SEGES, de danske beredskabers organisation Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har derfor i samarbejde skabt en række gode råd til landmanden, så man undgår, at høsten går op i røg. De simple forholdsregler er:

Før høstarbejdet:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 • Klargør og parkér gerne en ekstra traktor med vandfyldt marksprøjte eller andet udstyr med et redskab, der kan bruges til at lave et brandbælte eller anvendes som slukningsredskab ved den mark, du skal høste
 • Tjek www.brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes i naturen
 • Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark du befinder dig på.

Under arbejdet:

 • Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
 • Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
 • Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad dog ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
 • Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering
 • Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

Hvis uheldet alligevel er ude:

 • Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt ved udstigning
 • Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en, eller via 1-1-2
 • Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
  • Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
  • Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
  • Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
  • Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
 • Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

Følg risikoen for brand på Brandfare.dk

Organisationerne opfordrer også landmænd – og andre – til løbende at følge med i udviklingen af brandfaren i Danmark. På Brandfare.dk findes et brandfareindeks, der kan bruges til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

Når brandfareindekset er oppe i de orange og røde nuancer, skal man overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand.

 

Brandsikker høst - før høstarbejdet
Gode råd - før høstarbejdet
Brandsikker høst - under høstarbejdet
Gode råd - under høstarbejdet