Corona-krise

I TrekantBrand gør vi alt, hvad der står i vores magt, for at holde os raske og opretholde fuld operativ kapacitet for at kunne hjælpe jer, hvis I skulle få brug for os.

Vi har derfor allerede tidligt i dette forløb indført en lang række tiltag, for at mindske smitterisikoen blandt os mest muligt. Alle vore stationer er fortsat fuldt bemandede og klar til afgang. Store dele af det administrative personale arbejder hjemmefra, så har du brug for hjælp i forhold til brandtekniske spørgsmål eller andet, kan du fortsat få fat i os enten pr. mail eller telefon.

Vi ved rigtig meget om brand og brandforebyggelse, men ikke så meget om Corona-virus. Her henviser vi til Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller til coronavirus.dk 

Pas på jer selv og hinanden - og hold afstand.