Sikker brug af grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrændere er tre ting som hører sommeren til. Men man skal tænke sig om og bruge sin sunde fornuft, når man omgås alle tre.

Hvert år rykker brandvæsnet ud til et utal af brande forårsaget af grill, bål og ukrudtsbrændere. Her nedenfor kan du derfor se nogle gode råd til, hvordan du anvender alle tre på en sikker og forsvarlig måde.

Almindelige forsigtighedsbestemmelser

 • Hold afstand - undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde.
 • Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke.
 • Vær opmærksom på børn og dyr.
 • Vis hensyn - undgå at røgen generer naboer og omgivelserne.
 • Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket inden du forlader stedet. Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller forlader bålpladsen. Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage.
 • Husk at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.

Om grill

 • Der må kun grilles udendørs.
 • Grillen skal placeres stabilt og engangsgrill skal placeres på et fast underlag som tåler varme.
 • Hæld aldrig brandfarlig væske på en tændt grill.
 • Hvis du har en gasgrill må du anvende en gasflaske med en højst tilladelig fyldning på 11 kg. eller en fast naturgasinstallation. Grillen må kun anvendes i telte eller pavilloner, når min. 50% af vægarealet er åbent.
 • Bruger du en engangsgrill på stranden, så vær opmærksom på, at sandet under grillen bliver meget varmt. Derfor er det vigtigt at afkøle sandet, så ingen kommer til skade, ved at træde på det varme sand.

Om bål

 • Du må gerne afbrænde et hygge- eller lejrbål, hvis du anvender rent, tørt træ, træbriketter el.lign., hvis det ikke er affald.
 • Haveaffald må som udgangspunkt ikke brændes af i byzone, men skal bringes til kommunens genbrugsplads.
 • I hård vind (10,8-13,8 m/s) eller højere må du ikke tænde bål.
 • Optænding af bål er mest sikkert, hvis du anvender papir, optændingsblokke el.lign. Hæld aldrig brandfarlig væske på et bål.

Om ukrudtsbrændere

 • Brug kun ukrudtsbrænderen når planter og jord er fugtige.
 • Hold god afstand til letantændeligt materiale.
 • Ukrudtet skal kun svitses kortvarigt, ikke brændes væk.
 • Tjek efterfølgende for gløder og få evt. gløder slukket.
 • Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder.
 • Stil efterfølgende den slukkede, varme ukrudtsbrænder på et underlag der kan tåle varme og afmonter gasflasken eller gasdåsen.

Grill, bål og ukrudtsbrænder (folder)

Ukrudtsbrændereren
Brænd ikke huset ned
Gasgrill
Gode råd til gasgrill
Kulgrill
Gode råd til kulgrill