Elementær brandbekæmpelse

På dette kursus får deltagerne viden og færdigheder om brandslukning således, at de kan handle korrekt i brandsituationer og være i stand til at slukke mindre brande med simple eller improviserede midler.

3 timers brandbekæmpelse

Målgruppe for kurset er institutioner og virksomheder med personer der skal evakueres.

Kurset har følgende indhold:

- Ildens opståen
- Slukningsteknik
- Forebyggelse af brand
- Forholdsregler ved brand
- Håndildslukningsredskaber
- Praktiske slukningsøvelser
- Evakuering af personer
Der udstedes bevis for gennemført kursus

2 timers brandbekæmpelse

Målgruppe for kurset er for alle der skal kunne slukke en brand med håndslukningsmidler.

Kurset har følgende indhold:

- Ildens opståen
- Slukningsteknik
- Forebyggelse af brand
- Forholdsregler ved brand
- Håndildslukningsredskaber
- Praktiske slukningsøvelser
Der udstedes bevis for gennemført kursus