Førstehjælp

Førstehjælpsuddannelsen er modulopbygget således, at I lettere kan tilpasse uddannelsen til de behov, I har. Deltagere: Max. 16 deltagere pr. hold. Der udstedes bevis fra Dansk Førstehjælpsråd for gennemført kursus. Der er to basisuddannelser, som vi anbefaler, man som udgangspunkt tager: Førstehjælp ved hjertestop og Førstehjælp ved ulykke.