Funktionsuddannelser

Funktionsuddannelserne er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til samlede kursusforløb for særlige fag- eller målgrupper Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, relevante tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde særtillæg.

Førstehjælpere med særligt ansvar


Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.
Varighed 720 minutter.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn


Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn samt give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde der medfører ændringer i bevidsthed eller vejrtrækningsbesvær
Varighed 420 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor


Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen
Varighed 480 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere


Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.
Varighed 480 minutter

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport


Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.
Varighed 480 minutter.

Medborgerførstehjælp


Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.
Varighed 420 minutter.