Tilvalgsuddannelser

Tilvalgsuddannelser er førstehjælpsuddannelser der omhandler specifikke førstehjælpsemner. Deltagelse på en tilvalgsuddannelse kræver som udgangspunkt at en eller flere basisuddannelser er gennemført

Førstehjælp ved Blødninger


Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger
Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger


Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger samt indre og ydre ætsninger.
Varighed 30 minutter.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hoved skader


Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.
Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hoved skader


Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hoved skader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.
Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved Småskader


Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, f.eks. fremmedlegemer i hud og øjne, tandskader, næseblod, mindre sår og hudafskrabninger.
Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved Sygdomme


Førstehjælp ved Sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen samt vejrtrækningsbesvær.
Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger


Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.
Varighed 60 minutter.

Førstehjælp og forebyggelse til børn


Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at forbygge skader og ulykker med børn og yde relevant førstehjælp ved skader og pludselig sygdom hos børn.
Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn.
Varighed 150 minutter.