Andre kurser

Her er nogle af vore kurser: varmt arbejde, hjælperøgdykker, confined spaces (udføre arbejde i et lukket rum ), drifts og vedligeholdelses kursus for ABA anlægsejere og driftsansvarlige. Kan I ikke finde et kursus, som opfylder jeres specifikke behov, er I altid velkomne til at kontakte os, og vi udarbejder gerne et forslag til en uddannelse, som opfylder jeres ønsker.

Varmt arbejde

På kurset får du indsigt i, hvordan du undgår brand ved varmt arbejde og hvordan du beskytter dig selv og andre medarbejdere.Du lærer gode sikre rutiner, og hvilke brandrisici, der kan opstå.Kurset er en kombination af teori og praktik. Du får praktiske værktøjer, kendskab til lovgivningen og viden om brand, skader, trykflasker og håndslukningsudstyr.Der udstedes et certifikat for gennemgået kursus.

Varighed 450 minutter.

 

Hjælperøgdykker


En hjælperøgdykker er en medarbejder, der kender sin virksomhed godt, og som i tilfælde af brand er i stand til at hjælpe det lokale redningsberedskab.

Hjælperøgdykkeren kan:
- fungere som vejviser, så brandmandskabet kommer hurtigt og direkte frem til branden
- udpege særligt sårbare områder og sikre korrekt prioritering
- forebygge brand i dagligdagen ved at identificere risici.

Varighed 3 dage.

Confined Spaces (udføre arbejde i et lukket rum)


Målet med kurset er at deltageren bliver opmærksom på og trænet i håndtering af risikomomenter i forbindelse med arbejde i confined spaces.
Målet er derudover at deltageren får kendskab til konkrete procedurer, herunder risikovurdering, førstehjælp i trange omgivelser og alarmeringsprocedurer ved ulykke.
Kurset fokuserer på forebyggelse og alarmering.
Kurset er ikke et rednings kursus.

Varighed  8 timer

ABA kursus efter DBI retningslinje 005


Er du anlægsejer af et ABA-anlæg, så er der efter DBI retningslinje 005 et krav om, at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget.
Den driftsansvarlige person er pålagt ansvaret for at tilse, at anlægget til stadighed er funktionsdygtigt samt:
At driftsjournalen til stadighed er ajourført
At service, reparation og inspektion rekvireres og gennemføres
At fejl og mangler, der konstateres, omgående udbedres
At retningslinjer og forskrifter overholdes.
Kurset klæder dig som anlægsejer og driftsansvarlig på, til at kunne løfte denne opgave.

Der udstedes kursus bevis.

Varighed  4 timer

Tilpasset kursus efter jeres ønske

Kan I ikke finde et kursus, som opfylder jeres specifikke behov, er I altid velkomne til at kontakte os, og vi udarbejder gerne et forslag til en uddannelse, som opfylder jeres ønsker.