Ejerstrategi

Ejerstrategi for TrekantBrand

TrekantBrand er stiftet og ejet af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner i fællesskab og fungerer som hele Trekantområdets sikkerhedsnet. 

TrekantBrand er en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau.

TrekantBrand skaber tryghed for borgere og virksomheder på tværs af kommunegrænserne, hvor opgaverne altid løses med stor professionel faglighed, hjerteblod og dedikeret omsorg.

Ejerstrategien beskriver ejerkommunernes fælles krav og forventninger til TrekantBrand på både kort og længere sigt. Krav og forventninger er formuleret på et overordnet niveau og danner grundlaget for, at Beredskabskommissionen, Bestyrelsen og TrekantBrands ledelse i samarbejde fastlægger konkrete strategier for og implementering af ejerstrategiens målsætninger.