Ledelse og Udvalg

Den øverste myndighed i Trekantområdets Brandvæsen er den nye fælles Beredskabskommission for de 6 kommuner, der varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Derudover nedsættes en bestyrelse bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Bestyrelsen vil kunne varetage selvstændige opgaver vedrørende mere generelle ledelsesbeslutninger af intern karakter og betydning for selskabet samt i øvrigt forberedelse af sager til Beredskabskommissionen.

Beredskabskommission
Den fælles beredskabskommission vil bestå af 17 medlemmer. De to største kommuner, Vejle og Kolding, får hver tre medlemmer, mens de øvrige kommuner hver får to poster. Politiet får også plads i kommissionen, mens de frivillige bliver tilbudt observatørstatus.

 

Bestyrelse
Der etableres en bestyrelse for selskabet bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og næstformand i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse.