Ledelsesgrundlag

I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen.

Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet eget bud på pejlemærker for god ledelse, kultur i organisationen, betydningsfulde værdier samt egen og andre lederes rolle i organisationen.

På ledelsesseminaret på Stenderup Hage i marts måned 2016 har den samlede ledelsesgruppe drøftet ledelsesgrundlag overordnet og i den forbindelse konkret aftalt syv pejlemærker for god ledelse.

Efterfølgende er de individuelle bidrag samt de aftalte pejlemærker for god ledelse indarbejdet i et oplæg til et nyt ledelsesgrundlag. Dette oplæg er siden drøftet og tilrettet i regi af afdelingschefer og sektionsledere.

Arbejdet med ledelsesgrundlaget blev endeligt afsluttet på et møde i Ledelsesforum den 27. april 2016.

Ledelsesgrundlaget skal fremover danne grundlag for det daglige virke samt for ledelsesudvikling og evaluering.