Forebyggende afdeling

Forebyggende afdeling løser en lang række opgaver.

Først og fremmest varetager vi de lovbundne myndighedsopgaver såsom brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, lejlighedstilladelser, risikovirksomheder, administration af fyrværkerilovgivningen mm.


Vi fungerer også som samarbejdspartner og rådgiver for kommuner, virksomheder, institutioner, bygherrer mm. inden for brandlovgivning og beredskabsplanlægning og er ansvarlige for TrekantBrands brandkadetter og juniorbrandkorps samt div. forebyggelseskampagner som Bamses Brandskole og Gennem Ild og Vand.


Vi er sekretariatet for den fælleskommunale miljøvagt for kommunerne Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Vejen, Kolding, Fredericia og Middelfart og endelig varetager Forebyggende afdeling også opgaver vedr. skorstensfejervæsen, beskyttelsesrum, dækningsgrave mm.