Operativ afdeling

Du kan på disse sider læse nærmere om Operativ drift.

Områdeopdeling

Operativ driftssektion er opdelt i 2 områder. Område SYD der dækker Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner. Område NORD der dækker Vejle, Billund og Vejen kommuner.


Indsatsledelse

Trekantområdets Brandvæsen dækkes i dag af 4 vagthavende indsatsledere. Områderne benævnes som ØST - NORD - VEST og SYD.


Operationschef

Der er i dag 3 operationschefer der på skift har vagt. De kan kaldes ved større, længerevarende eller komplekse hændelser, hvor de enten kommer ud på skadestedet, eller opholder sig på Trekantområdets vagtcentral i Fredericia. Operationschefen vil være kontakten til kommunernes lokale beredskabsstabe, Politiets LBS samt andre dele af beredskabet.
Operationschefen har ligeledes ansvaret for, at der ved hændelser som er meget mandskabskrævende eller forløber over en længere tid, sikres en løbende udskiftning af mandskab og ledelse på skadestedet, lige som han har ansvaret for at sikre en fornuftig dækning af de øvrige dækningsområder inden for Trekantområdets Brandvæsen.

Kontakt til vagthavende indsatsleder

Hvis man undtagelsesvis har brug for at få kontakt til vagthavende indsatsleder i det område man bor i, kan man kontakte vagtcentralen i Fredericia på telefon (se for neden på denne side), så har de mulighed for at formidle kontakten.