Indsatsledervagt

På denne side kan du læse om indsatsledervagten ved Trekantområdets Brandvæsen

Indsatsledelse

Indsatsledervagten er opdelt i 4 områder, der indtil videre ser således ud.

Område Nord     Vejle Kommune
Område Vest       Billund Kommune
Område Syd        Kolding og Vejen kommuner
Område Øst         Fredericia og Middelfart kommuner

Antal indsatsleder i de enkelte områder bliver efter den 1. april 2019 4 indsatsledere til at dække vagterne i de enkelte områder.  I alt er der i Trekantområdets Brandvæsen ansat 16 indsatsledere.
I dagligdagen er de fleste af indsatslederen ansat i administrationen med en række forskellige opgaver. Her ud over er der 3 deltids indsatsledere der har et civilt job i hverdagen.

Operativ chef

Den 1. april træder en ny organisation i det Operative Akutte Beredskab i kraft. Der oprettes en gruppe af Operative chefer, for nuværende 3 mand, der kan tilkaldes ved større, længerevarende eller komplekse hændelser. Den Operative chef vil typisk placerer sig på vagtcentralen i Fredericia.
Den Operative chef vil være kontakten til kommunernes lokale beredskabsstabe, LBS en samt andre dele af beredskabet. Den operative chef har ligeledes ansvaret for at der ved hændelser, der er meget mandskabskrævende sikres en løbende udskiftning af mandskab og ledelse på skadestedet, lige som han har ansvaret for at sikre en fornuftig dækning af de øvrige områder af TrekantBrand. 

Kontakt til vagthavende indsatsleder

Hvis man undtagelsesvis har behov for at få kontakt direkte til den vagthavende indsatsleder i det område man bor i, kan man kontakte vagtcentralen i Fredericia på telefon (se for neden på denne side), så har de mulighed for at formidle kontakten.